Hospicjum domowe: jak załatwić?

Co trzeba zrobić, żeby załatwić hospicjum?

O hospicjum mogą ubiegać się pacjenci chorujący na chorobę nowotworową oraz pozostałe jednostki chorobowe ujęte w wykazie chorób,  mogące być objęte opieką, przez Hospicjum domowe. 

Pacjenci z chorobą nowotworową lub pozostałymi w wykazie jednostkami chorobowymi, którzy mogą zwrócić się do hospicjum domowego o objęcie opieką, pozostają w swoich domach. Korzystający z tej formy opieki pacjenci paliatywni, pozostają w swoich warunkach domowych. Tam też opieką lekarska i pielęgniarską jest zapewniana. Do domu chorego dojeżdża lekarz specjalista i  pielęgniarka specjalistka w opiece paliatywnej. Porady lekarskie udzielane są 2 x w miesiącu lub częściej w razie potrzeby lekarz udzieli fachowej pomocy. Dostęp do świadczeń medycznych udzielanych przez lekarza  jest całodobowy. 

  Pielęgniarka hospicyjna świadczy usługi w zakresie opieki paliatywnej, wizyty pielęgniarskie odbywają się z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu. Pielęgniarka udziela przydatnych wskazówek z zakresu prawidłowej opieki i pielęgnacji nad pacjentem, jak również z zakresu obsługi niezbędnego sprzętu medycznego. 

   Każda wizyta odbywa się po wcześniejszym  ustaleniu terminu, by dostosować się do naturalnego rytmu życia rodziny. 

Kto może skorzystać z Hospicjum domowego?

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej wyraźnie określa jednostki chorobowe, które kwalifikują do przyjęcia i objęcia opieką przez Hospicjum domowe. Dorosłych pacjentów obejmuje swą opieką hospicjum, gdy chorują oni i cierpią z powodu:

B20 – B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) 
C00-D48Nowotwory
G09Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10 – G13Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G35Stwardnienie rozsiane
I42- I43Kardiomiopatia
J96Niewydolność oddechową niesklasyfikowana gdzie indziej
L89Owrzodzenie odleżynowe

Skierowanie do hospicjum domowego

  • Jakie skierowania i dokumenty są potrzebne?
  • Jak załatwić skierowanie do objęcia opieką hospicjum?

Skierowanie do Hospicjum domowego wystawia lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, który prowadził, leczył chorego dotychczas, np. w poradni specjalistycznej lub lekarz prowadzący pacjenta w oddziale stacjonarnym. Pacjent, rodzina pacjenta po rozmowie z lekarzem o możliwości skierowania do hospicjum i objęcia opieką przez hospicjum, podejmują decyzję o wskazaniu wsparcia przez hospicjum i wtedy lekarz wystawia e- skierowanie. Na skierowaniu do Hospicjum domowego musi znaleźć się adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym. 

Jakie sią niezbędne dokumenty?

  1. skierowanie (elektroniczne lub papierowe)
  2. dokumentacja medyczna – wypisy ze szpitala – Karta Informacyjna
  3. legitymacja emeryta lub rencisty lub inna dokumentacja potwierdzająca ubezpieczenie.
  4. Podstawowe dane pacjenta dostępne w formularzu

Czy NFZ ma wpływ na dostanie się do hospicjum?

NFZ zapłaci Hospicjum za opiekę paliatywną nad pacjentami, którzy zgłosili się ze skierowaniem i są to pacjenci chorujący na jednostki chorobowe podane w wykazie chorób, które mogą być objęte opieką przez Hospicjum domowe. Bezpośrednio na dostanie się pacjenta, NFZ nie ma wpływu. To lekarz hospicyjny ostatecznie decyduje o przyjęciu pod opiekę hospicyjną. NFZ może poinformować pacjenta, gdzie można znaleźć najbliższe Hospicjum i jaki jest termin oczekiwania na przyjęcie.

Przeczytaj również inne posty

Rak płuc – objawy.

Wprowadzenie Rak płuc jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów na świecie. Wczesne wykrycie tej choroby jest kluczowe dla skutecznego leczenia i poprawy rokowań. Dlatego ważne

Czytaj więcej »

Jak dostać się do Hospicjum

  • Zakończenie leczenia przyczynowego
  • Skierowanie do Hospicjum od lekarza prowadzącego
  • Przesłanie formularza zgłoszeniowego

Wesprzyj działalność hospicjum

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Każdego dnia, zespół Hospicjum Domowego, przychodzi z pomocą do domów pacjentów. Dla nas ważne jest, aby mogli pozostać w miejscu, które kojarzy się każdemu z nas ze spokojem i bezpieczeństwem – w domu.

Wsparcie możliwe dzięki serwisowi

Zgłoszenie pacjenta do Hospicjum Domowego

Wgraj skan skierowania papierowego lub przepisz kod skierowania ze skierowania elektronicznego. Oryginał skierowania papierowego należy przekazać lekarzowi podczas pierwszej wizyty.

Strona ta używa pliki cookies w celu usprawnienia dostępu do serwisu. W zakładce "RODO" zapisane są zasady przetwarzania oraz ochrony danych dostarczonych przez osoby w trakcie korzystania z naszych świadczeń. Kontynuacja oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji: POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz PLIKI COOKIES